Szolgáltatások: egyedi megbízások

Egyedi szolgáltatásaink során 1-1 projekt lefutásának támogatjuk megrendelőinket. A megbízás az igények felmérésével, ütemterv elkészítésével kezdődik, végül jegyzőkönyvvel és 1 hónapos támogatási szakasszal végződik.

Az alábbiakban kiemelünk néhány tipikus szolgáltatást és sarok pontot, ami miatt a feladatok túlmutatnak egyszerű nekilendülésen, de természetesen egyéb igényektől sem zárkózunk el.

Virtuális infrastruktúra bevezetése

A virtualizáció igényének felmerülésétől kezdve vállaljuk a virtualizáció bevezetését, szigorúan a megrendelői igények, folyamatok figyelembe vételével, optimális megoldás keresésével (az architektúrától kezdve a beszerzendő hardverek specifikálásáig).

A virtualizáció bevezetése túlmutat egy "next-next-finish" telepítésen, hiszen az infrastruktúra alapjaiban lesz megváltozatva, a munka megkezdése előtt mindenképpen gondos felmérés és tervezés szükséges.

A szolgáltatásnak számos része lehet: ESX telepítéstől hálózati tervezésen át (mérettől függően javasolt legalább VLAN-okkal szegmentálni a hálózatot) megosztott tároló rendszer megvalósításáig, vagy tetszőleges egyéb kapcsolódó területet is lefedünk, például biztonsági mentési rendszer módosítása/kibővítése a virtualizáció adta lehetőségek kihasználásával.

A szolgáltatás része lehet a meglévő fizikai kiszolgálók migrálása virtuális környezetbe (alapvetően VMware Converter segítségével, de egyéb módszerek/eszközök is bevethetők), mely folyamatokat szintén gondosan elő kell készíteni, az üzleti folyamatokba beilleszteni a migráció igényelte leállás miatt.

Virtuális infrastruktúra frissítése

Számos környezetben még ESX 3.5 alapon működő infrastruktúra van, azonban egyre kevesebb érv szól a 4-es platformra való frissítés ellen - akár 4.0, akár 4.1-es alapra.

A frissítés során számos apró szempont felmerülhet, amire oda kell figyelni, illetve mindenképpen érdemes megfontolni az ESXi-re történő migrációt, ha már lényegi átalakítások történnek. Ez esetben célszerű felülvizsgálni az ESXi indításának módját, a frissítés idejére a megfelelő erőforrások allokálását a futó alkalmazások számára, illetve az új verzió adta lehetőségeket miként lehet kihasználni.

Főleg 3.5-ös infrastruktúráról történő frissítés esetén kihívás lehet, hogy a vCentert 64 bites platformra célszerű áttérni (4.1 esetén kötelező), ami nem egyszerű alkalmazás frissítést jelent, hanem teljes alkalmazás környezet áthelyezését.

Virtuális infrastruktúra felmérése

Mint a bevezető szolgáltatásnál kiderült, egy virtuális infrastruktúra komplex lehet architektúráját tekintve is, de a megvalósítási részletek tekintetében is számos pont van, amit célszerű figyelembe venni, és kellő virtualizációs tapasztalat hiányában ezen fontos apróságok elmaradnak.

Ezen szolgáltatásunk részeként átnézzük a virtuális infrastruktúra felépítését, kapcsolódását az infrastruktúra többi részéhez (tároló, hálózat, üzleti alkalmazások támasztotta igények), a meglévő megvalósítások részleteit, beállításait, végül javaslatot teszünk az esetleges módosításokra, optimalizálási lehetőségekre vonatkozóan.

A szolgáltatás akár rendszeresen is megrendelhető, így egy folyamatos képet tudunk adni az infrastruktúra alakulásáról, melyek nagy mértékben hozzájárulnak az IT fejlesztés tervezhetőségéhez.

A felmérés szolgáltatás javasolt része a hibaelhárítási szolgáltatásunknak, hiszen így biztosítható, hogy probléma felmerülése esetén minél előbb legyen megoldás (ismert környezetben törvényszerűen könnyebb meglelni a problémás lehetőségeket, illetve az elhárítás is sikeresebb lehet, mert kisebb eséllyel történik olyan beavatkozás a rendszerbe, ami esetleg további problémát generál akár rövid, akár hosszabb távon).

Integrációs feladatok

A virtuális infrastruktúra tipikusan az IT kiszolgálói részének alapjában helyezkedik el, de természetesen nem elszigetelten a többi IT folyamattól. Vállaljuk az integrációs lehetőségek felderítését, illetve az integrációs igények megvalósítását. Többek között, de nem kizárólag: biztonsági mentések, UPS kezelés, tesztrendszer optimalizálás, monitorozás/riasztások kezelése.

Fizikai infrastruktúra felmérése

Ezenk szolgáltatásunk alapja az ingyenes felmérés, a kettő között az a különbség, hogy térítéses szolgáltatásunk eredménye egy komplexebb kimutatás és elemzés, melyet megrendelőnk saját erőforrásokkal történő virtualizáció bevezetéshez tud felhasználni.

A megbízási eredményképpen átadott dokumentációban konkrét javaslatok, tervezési szempontok kerülnek megfogalmazásra, melyek elengedhetetlenek optimális virtuális infrastruktúra megtervezéséhez és bevezetéséhez.

Hálózat ellenőrzés, fejlesztés

Az IT infrastruktúra fejlődésének része a hálózat fejlesztése is: mind eszköz, mind architektúra, mind a szolgáltatások, mind megvalósítás szintjén.

Fejlesztési szempontok lehet többek között: virtualizáció bevezetése, távoli kapcsolódás lehetősége (például távmunka), publikus szolgáltatások kialakítása (például webáruház), rendelkezésre állás növelése, vagy csak egyszerűen biztonsági fejlesztések a cég megnövekedett volta miatt.

A hálózatok méretbeli és funkcionális növekedése kapcsán a rendellenes működések is egyre gyakrabban fordulhatnak elő, vállaljuk a problémák felderítését is (elsősorban Cisco és Dell eszközök esetén).