Felhasználási feltételek

A https://www.netalfa.hu webhely (“Honlap”) használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi felhasználási feltételeket (“Felhasználási Feltételek”). Jelen Felhasználási Feltételek szabályozzák a Honlap és a rajta szereplő valamennyi információ, lehetőség Ön általi használatát, alkalmazását.

A Honlap üzemeltetője

Jelen Honlap tulajdonosa és kezelője a NETALFA Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-105081; adószám: 12853489-2-18; székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 7.; a továbbiakban: „Társaság”).

A Honlap használata

 1. A Honlap megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, kérjük, hogy hagyja el a Honlapot.
 2. A Társaság bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Felhasználási Feltételek megváltoztatására, és/vagy a Honlaphoz való hozzáférés megszüntetésére.
 3. A Honlap tartalmát a Társaság a lehető leggondosabban állítja össze, ugyanakkor a Társaság nem garantálja a Honlap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a Honlap megszakítás- és hibamentes működését.
 4. A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az nem minősül ajánlatnak.
 5. A jelen Felhasználási Feltételekben nem rendezett kérdésekben a magyar jog mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

Szellemi tulajdonjogok

 1. A Honlap tájékozódási céllal látogatható.
 2. A Honlapon található anyagok saját célra való felhasználása tilos.
 3. A Honlap tartalmához fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Társaságot illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés vagy a Honlap használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet.
 4. A Honlapon található márkajelzések és védjegyek felhasználása szigorúan tilos.

Tartalom

 1. A Honlapon közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Társaság szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak.
 2. A Társaság a 2015-ös Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Sütik használata

A Társaság tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a Honlap nem használ sütiket.

Felelősség

A Társaság kizár minden felelősséget a Honlap Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

Beküldött információk

 1. A Honlapon keresztül lehetőség van kapcsolatfelvételre a Társasággal (https://www.netalfa.hu/kapcsolat/)
 2. A Társaság a beérkezett üzeneteket az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.
 3. A Társaság nem köteles a Honlapra küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kelt: 2021. Április 9.